رفع آلودگی هوا و بهبود شرایط تنفسی 


با روش کاملا طبیعی جذب سامانه های بارشی

 • رفع آلودگی هوای کلانشهرها
 • تغییر در سرعت و جهت باد
 • افزایش یا کاهش رطوبت هوا
 • تثبیت گرد و غبار
 • ساخت ابر و مه
 • جذب سامانه های بارشی
 • ساخت باران و کنترل سیل
 • ایجاد چاله بارشی
 • ترمیم طبیعت در شهر
 • خنثی سازی تشعشعات الکترومغناطیسی
 • احیاء آب و کاهش سختی آب
 • بهبود کیفیت آب لوله کشی شهری در حد آب چشمه